DATA 018   (tel: +381 (63) 402-898)

DATA 018 tel: +381 (63) 402-898

INFORMATIKA, TELEKOMUNIKACIJE, PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING, ODRŽAVANJE, PRODAJA, KONSALTING

DATA 018 tel: +381 (63) 402-898

INFORMATIKA, TELEKOMUNIKACIJE, PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING, ODRŽAVANJE, PRODAJA, KONSALTING

Industrijska mrežna oprema: Optički konvertori tip IOL-3100

Slika kategorije

Industrijska mrežna oprema

Optički konvertori tip IOL-3100

 

  • Omogućava prenos do 4 digitalnih signala u topologiji point-to-pint, preko optičkog kabla, bidirekciono (u oba pravca).
  • Prenos signala preko jednog ili dva optička vlakna.
  • Optički kabl POF, HCS, GOF (multimodni ili singlmodni).
  • Optički konektori ST, SC, SMA ili E-2000 tipa. Mogući su i drugi tipovi konektora na zahtev.
  • Maksimalno domet 30km, ali je moguće dobiti i uređaje za veća rastojanja na zahtev.
  • Napajanje 24VDC (od 10VDC do 30VDC), redundantno.
  • LED za praćenje rada uređaja i prenos signala (prekid veze, otvoreni kontakti, kratak spoj releja ...).
  • Montaža uređaja se vrši po DIN standardu.
  • Radni opseg od -10°C do +55°C.

 

NAPOMENA: Cene su sa uračunatim PDV-om.

  Industrijska mrežna oprema
Optički konvertori tip IOL-3100
EKS
Naziv i jed.mere
 
Cena
Kataloška oznaka

NAPOMENA: Cene su sa uračunatim PDV-om.